OSTROŻNIE Z LITERATURĄ! PRZYKŁADY, WYKŁADY ORAZ INNE RADY

seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 80.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 231
ISBN: 83-87456-49-7, ISSN 0084-4411
Cena: 15,00

Publikacja jest plonem XXVII Konferencji Teoretycznoliterackiej zorganizowanej pod hasłem Użyteczność Literatury w Krynicy (16-22 IX 1997) przez Pracownię Poetyki Historycznej IBL PAN i Katedrę Literatury IFP UJ.

« wstecz