Pisma raperswilskie i Wspomnienia

Stefan Żeromski

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 594
Cena: 39,90

Ukazuje się tom pierwszy (z planowanych trzech) utworów publicystycznych Stefana Żeromskiego, wydany w ramach jego Pism zebranych, rozpoczętych przed laty pod redakcją prof. Zbigniewa Golińskiego, a obecnie kontynuowanych pod redakcją prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka jako wspólna edycja Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie oraz  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tom 24 Pism zebranych zawiera Pisma raperswilskie Żeromskiego, niewznawiany od roku 1911 zbiór jego tekstów poświęconych Muzeum Narodowemu Polskiemu w Rapperswilu, oraz Wspomnienia, a wśród nich O Adamie Żeromskim wspomnienie – po raz pierwszy publikowane z obszernymi objaśnieniami biograficznymi.

« wstecz