Pisma zebrane. Tom 8* Krytyka literacka i artystyczna oraz studia historycznoliterackie

Jan Kasprowicz

 

oprac. Mariola Wilczak

pod red. Romana Lotha

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda, obwoluta
Liczba stron: 1125
ISBN: 978-83-61750-59-8
Cena: 48,00

Część 1 tomu VIII Pism zebranych obejmuje 66 artykułów, recenzji, szkiców i wykładów dotyczących literatury oraz dwa artykuły z zakresu sztuk plastycznych: Wystawa szkiców na pomnik Tadeusza Kościuszki oraz Golgota. Duża część tego zespołu to recenzje literackie, drukowane głównie w „Kurierze Lwowskim” i jego dodatku „Tydzień”. Są tu także artykuły problemowe, sylwetki pisarzy, szkice historycznoliterackie, przedmowy do książek własnych i obcego autorstwa oraz przemówienia okolicznościowe. Przedrukowano tu m.in. trzy duże teksty: wydany książkowo zarys życia i twórczości Teofila Lenartowicza Lirnik mazowiecki (Lwów 1893), rozprawę doktorską Kasprowicza Liryka Teofila Lenartowicza (1904) oraz cykl wykładów uniwersyteckich Prometeizm w poezji (1912/1913). We włączonym do tomu Aneksie zamieszczono przekazy (sprawozdania, cytaty) dotyczące treści niezachowanych odczytów Jana Kasprowicza, a będące jedynym źródłem informacji o nich.

 

 

« wstecz