PRZEZ WIEKI IDĄCA POWIEŚĆ. WYBÓR PISM O LITERATURZE XIX i XX WIEKU

(red.: Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak) koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2002
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 524
ISBN: 83-87456-89-6
Cena: 29,40

Przez wieki idąca powieść- cytat z wiersza Słowackiego, poety, któremu prof. Maria Żmigrodzka poświęciła kilka znakomitych rozpraw, ilustruje jej wielostronne fascynacje: wielką romantyczną poezją, powieścią, historią. Edycja tych rozpraw, dotąd rozproszonych w książkach zbiorowych, czasopismach i programach teatralnych przypomina o ich nieprzemijającej wartości. Ich autorka, związana z Instytutem Badań Literackich PAN od początku jego istnienia współtworzyła bowiem nowy obraz romantyzmu, łącząc polskie doświadczenie historii z uniwersalnym doświadczeniem egzystencji. Potrafiła ożywić literackie konwencje, odczytując w nich prawdy żywe, dramaty egzystencjalne i dylematy moralności obywatelskiej.

« wstecz