PUBLICYSTYKA OKRESU POZYTYWIZMU 1860-1900. ANTOLOGIA

seria: Wiek XIX. Eseje, Publicystyka, Pisma polityczne.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2001
Oprawa: broszura
Liczba stron: 271
ISBN: 83-87456-85-3
Cena: 21,00

Antologia zawiera teksty obrazujące spory i dyskusje społeczne, polityczne i literackie na łamach Przeglądu Tygodniowego, Niwy, Opiekuna Domowego, Prawdy i in. Znajdują się tu niemal wszystkie najważniejsze artykuły z lat 1860-1900 przedstawiające główne założenia programowe pozytywizmu, mówiące o emancypacji kobiet, ukazujące spory o tradycję i nowe rozumienie patriotyzmu. Zaprezentowano wypowiedzi najbardziej charakterystyczne, ilustrujące zróżnicowanie poglądów i postaw autorów.

« wstecz