Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard – Teoria – Literatura

Maciej Kłosiński

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 301
ISBN: 978-83-64703-56-0
Cena: 38,00

Książka Michała Kłosińskiego Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard Teoria Literatura jest pierwszą w Polsce próbą monografii poświęconą dziełu znakomitego francuskiego socjologa na gruncie literaturoznawstwa. Ale jest nie tylko tym, jest czymś więcej, jest niezwykłym świadectwem filologicznej lektury tekstów Jeana Baudrillarda, świadectwem, które dobitnie pokazuje, że sfera współczesnej ekonomii, historii i polityki jest ściśle powiązana z szerokim obszarem wiedzy humanistycznej. Praca ta świadczy również o tym, że nowoczesne literaturoznawstwo nie może obejść się bez powiązań z innymi obszarami wiedzy i że jego pole badawcze znajduje się w stanie bezustannych interferencji z innymi naukami. Ta pierwsza w Polsce książka omawiająca w ten sposób dzieło Baudrillarda dzięki zawartym w niej analizom w oryginalny sposób włącza się w światową dyskusję na temat znaczenia myśli autora Wymiany symbolicznej i śmierci dla współczesnych nauk humanistycznych.

prof. dr hab. Adam Dziadek

 

 

« wstecz