ROMANTYCY I EUROPA. MARZENIA - DOŚWIADCZENIA - PROPOZYCJE

Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna.


 
 

  

  

 

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2006
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 274
ISBN: 83-89348-71-3
Cena: 24,15


 
 

  

SPIS RZECZY
 

 • Wstęp
 • Silva rerum

Marzenia

 • MIKOŁAJ SOKOŁOWSKI: Filomackie marzenie o dziwnej Europie
 • MAREK BIEŃCZYK: Granica romantyczna - Rekonesans

Doświadczenia

 • ALINA WITKOWSKA: Emigracyjne doświadczenie biedy i bogactwa
 • JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ: Mochnacki. Ostrygi i rewolucja. Trzy fragmenty
 • DANUTA ZAWADZKA: Emigracja w listach Lelewela
 • DOROTA SIWICKA: Mickiewicz na uniwersytecie
 • LESZEK KUK: Mickiewicz wobec tradycji legionowej. Miejsce Legionu Polskiego Adama Mickiewicza w polskiej tradycji powstańczo-niepodległościowej XIX wieku ALINA KOWALCZYKOWA: Słowacki a polityka europejska, czyli o sprawnym gospodarzeniu informacją w ?czasach burzliwszych
 • MARTA ZIELIŃSKA: Europa widziana z zewnątrz (Ignacy Domeyko)

Propozycje

 • MACIEJ GOŁĄB: Fryderyka Chopina propozycje dla Europy
 • MONIKA RUDAŚ-GRODZKA: Europejska przygoda Słowian w świetle Prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Słowiańszczyzna zniewolona
 • ALEKSANDER NAWARECKI: Do Europy! Panie bracie
 • MARTA PIWIŃSKA: Propozycja Mochnackiego
 • KAZIMIERA SZCZUKA: Matka Polka w Europie: między masochizmem a rewolucją
 • MARIA JANION: Pożegnanie z Polską?
« wstecz