ŚMIERĆ MICKIEWICZA. TEKSTY I ROZMOWY W ROKU MICKIEWICZOWSKIM 2005

Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 384
ISBN: 987-83-61552-02-4
Cena: 36,75

Książka ta gromadzi sumę wysiłków szerokiego grona uczonych skupionych wokół Komitetu Obchodów 150. Rocznicy Śmierci Adama Mickiewicza i konferencji naukowej zorganizowanej przez IBL w dniach 25-26 października 2005 roku.

Zmarł na cholerę w Turcji. Tak zazwyczaj myślimy o śmierci Mickiewicza bez poczucia, że wydarzenie to - niby ciemne zwierciadło - w prosty sposób nie odbija niczego. Jest tajemnicze i pełne grozy. Być może dzięki rocznicy udało nam się choć trochę przybliżyć do jednej z wielkich zagadek polskiej kultury: śmierci Mickiewicza w Stambule.

prof. dr hab. Alina Witkowska

To oryginalny, niekiedy przejmujący wgląd w romantyczną kulturę umierania i śmierci, to również refleksja nad wiekiem XX i XXI, w której namysł nad recepcją Mickiewicza przemienia się w autoanalizę kondycji naszej współczesności. Za największe wartości tomu uważam i szereg ważkich rozpoznań romantycznej tanatologii, i - uobecnione w głosach dyskusji - odzwierciedlenie stanu ducha polskiej humanistyki początku XXI wieku. Książka, łącząca cechy narracyjnej wielowątkowości, problemowej monotematyczności - z pełną pasji dialogicznością na pewno inspirować będzie kolejnych badaczy Mickiewicza, romantyzmu i literatury polskiej.

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak

« wstecz