SPOWIEDŹ W DREWNIE

Dramaty

Jan Wilkowski

Wybór i wstęp Halina Waszkiel

Opracowanie tekstów Grzegorz Kowalski

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 530
ISBN: 978-836-64-48-117
Cena: 45,00

Jan Wilkowski (1921-1997) - aktor, reżyser, dramatopisarz, scenarzysta teatralny i telewizyjny, dyrektor  teatru, plastyk (grafik), pedagog akademicki, współtwórca lalkarskiego szkolnictwa wyższego, legenda polskiego teatru lalek. Artysta wszechstronnie utalentowany, którego osobowość odcisnęła głębokie piętno na polskim teatrze animacji. Dramaturgia Wilkowskiego, adresowana zarówno do widzów dziecięcych, jak i dorosłych, nadal inspiruje ludzi teatru, nie tylko lalkarzy.

Dramaty Jana Wilkowskiego powstawały na pograniczu literatury i sztuki scenicznej, zwłaszcza lalkarskiej. Artysta traktował słowo jako część składową wielotworzywowego dzieła teatralnego. Kształt plastyczny animatorów, scenografia, światło i muzyka, ruch sceniczny, współobecność lalki i żywego aktora stanowią jedność, wyobrażoną już na etapie tworzenia scenariusza. Świadczą o tym obszerne didaskalia, ułatwiające czytelnikowi orientację w autorskim zamyśle inscenizacyjnym. Zapisując słowa dramatu, Wilkowski "pisze tatr".

Halina Waszkiel

« wstecz