"SPRAWIĆ, ABY IDEE ŚPIEWAŁY". MOTYWY PLATOŃSKIE W ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA W OKRESIE WILEŃSKO-KOWIEŃSKIM

seria: Rozprawy Literackie, T. 81

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 344
ISBN: 83-87456-99-3, ISSN 0208-4007
Cena: 23,10

Platonizm autora Dziadów pojmuje Autorka przede wszystkim jako sposób odczuwania i przeżywania otaczającej go rzeczywistości. Nie oznacza on tylko filozofii Platona, ale również poglądy autorów, którzy się doń odwoływali, a których wpływ rozciągał się u Mickiewicza także na jego postawę duchową i moralną. Próbując opisać istotę wpływu platonizmu na postawę życiową i twórczość Mickiewicza, Autorka kieruje się ku metodzie eklektycznej: korzysta z ustaleń hermeneutyki, krytyki tematycznej, historii idei. Poszukuje elementów platońskich w twórczości poety ze względu na ich aspekt uniwersalny, pozwalający poezji Mickiewicza być do dzisiaj żywą i aktualną.

« wstecz