SZYMON SZYMONOWIC: POETA LATINUS

koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Literaria seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 2 (LVIII).

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 208
ISBN: 83-874556-78-0
Cena: 16,80

Analiza łacińskich wierszy Szymona Szymonowica /1558-1629/, znanego głównie jako autor Sielanek. Autorka - filolog klasyczny - podejmuje próbę odczytania i opisania łacińskiej poezji Szymonowica, co nie jest zadaniem prostym. Jest to poezja bardzo trudna, a większość utworów zachowała się tylko w szesnasto- i siedemnastowiecznych pierwodrukach.

« wstecz