TARTARORUM GENS BRUTALIS. TRZYNASTOWIECZNE NAJAZDY MONGOLSKIE W LITERATURZE POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA NA PORÓWNAWCZYM TLE PIŚMIENNICTWA ŁACIŃSKIEGO ANTYKU I WIEKÓW ŚREDNICH

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Literaria. Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 15.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 323
ISBN: 978-83-89348-97-5
Cena: 31,50

Książka przybliża obraz najazdów mongolskich w polskim dziejopisarstwie średniowiecznym. Znaczną jej część stanowi drobiazgowe nakreślenie tła porównawczego, jakim jest wizerunek barbarzyńskiego najeźdźcy w kulturze europejskiej, począwszy od jej biblijno-antycznych korzeni aż do schyłku wieków średnich. Autor omawia nie tylko źródła obszerne, od dawna obecne w nauce, ale też rozsiane w piśmiennictwie średniowiecznej Polski, a dotąd nie badane odpryski wszelkiego rodzaju wyobrażeń i mitów na temat koczowników. Wychodząc od charakterystycznych fraz ku szerszej refleksji historyczno-filologicznej, stara się ukazać miejsce Tartarów w całokształcie życia duchowego ówczesnej Polski.

« wstecz