TEKSTY DRUGIE 1/2 2008

Somatoestetyka i inne przypadki

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 312
Cena: 22,00

Do tomu załączono Bibliografię zawartości Tekstów Drugich za lata 2001-2007.

Spis treści
Index of Content

« wstecz