TEKSTY DRUGIE 3/2007

Różewicz i inni poeci.

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 244
Cena: 16,00
« wstecz