TWARDOWSKI Samuel: PRZEWAŻNA LEGACYJA KRZYSZTOFA ZBARASKIEGO od ZYGMUNTA III do SOŁTANA MUSTAFY

koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich, tom 17.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Oprawa: twarda
Liczba stron: 467
ISBN: 83-87456-53-5
Cena: 30,45

Orient widziany oczami wybitnego poety sarmackiego Baroku, przedstawiony w poemacie łączącym cechy biografii, eposu, relacji z misji dyplomatycznej i opisu podróży. Wydanie XVII- wiecznego tekstu uzupełnia komentarz edytorski Romana Krzywego: opis źródeł, zasady transkrypcji, omówienie aparatu krytycznego, objaśnienia tekstu, słownik wyrazów archaicznych i orientalnych, indeksy osób, nazw geograficznych i etnicznych.

« wstecz