Umysł wobec świata. Intencjonalność w filozofii Johna Searle'a

Krzysztof Gajewski

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 314
ISBN: 978-83-65573-20-9
Cena: 35,00

Teoria intencjonalności wpisuje się w tradycję postawionego przez Kartezjusza problemu pomostu między niematerialnym światem myśli i materią, między duszą i ciałem, między myśleniem i rozciągłością. We współczesnej filozofii umysłu zagadnienie to funkcjonuje jako problem ciała i umysłu. Pytanie brzmi: jak to możliwe, że stany mentalne mogą odnosić się do świata zewnętrznego, a nawet wywołują skutki w świecie materialnym i, vice versa, w jaki sposób zjawiska fizyczne oddziałują na procesy mentalne? John Searle należy do gwiazd pierwszej wielkości światowej filozofii. Zasłynął przede wszystkim jak twórca teorii aktów mowy. Mniej znane są jego filozoficzne dociekania na temat intencjonalności, które posłużyły za temat niniejszej książki.


Krzysztof Gajewski – dr, od 2003 r. zatrudniony w Instytucie Badań Literackich PAN. Publikował w czasopismach „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Nauka”, „Filozofia Nauki”, „Przegląd Filozoficzny” oraz w pracach zbiorowych. Obok problematyki intencjonalności do kręgu jego zainteresowań badawczych należy krytyczna analiza dyskursu, antropologiczna teoria mediów oraz kulturowe studia nad komunizmem.

 

 

« wstecz