WŁASNA HISTORIA HOLOKAUSTU. O PISARSTWIE HENRYKA GRYNBERGA

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2005
Oprawa: broszura
Liczba stron: 232
ISBN: 83-89348-49-7
Cena: 18,90

Książka ta stanowi próbę całościowej interpretacji twórczości literackiej Henryka Grynberga. Celem jej jest zarówno ukazanie najistotniejszych wątków i problemów zawartych w dziele autora Żydowskiej wojny, jak i wykorzystanie owej twórczości jako pretekstu dla rozważenia zasadniczych trudności, na które napotyka każda próba opisu doświadczenia Zagłady - poczynając od pytań o stosowność literackiej estetyzacji, aż po prezentację przeświadczeń o jego niewyrażalności. Owo doświadczenie - jak i jego literacki zapis - postrzegane jako paradygmatyczne, pozwalają podjąć próbę opisu tych kwestii zarówno w całej ich rozmaitości jak i wielości powtórzeń. I tak analiza twórczości Grynberga, stanowiącej swoiste ekstremum myśli o tych wydarzeniach, staje się znakomitym punktem wyjścia (nie dojścia) do dalszej refleksji o piśmiennictwie doświadczenia granicznego, którym był Holokaust - ale nie tylko.

« wstecz