Z DZIEJÓW RENESANSU W POLSCE. STUDIA I SZKICE

Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna i Polską Akademią Umiejętności. seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 14.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 163
ISBN: 978-83-89348-90-6
Cena: 26,25

Jest to czwarty tom autora, gromadzący rozproszone prace z zakresu literatury staropolskiej. Poprzednie to: Odrodzenie. Czasy. Ludzie. Książki (1991), W świecie barokowym (1992), Wieki średnie i wiek renesansowy (1996).

Tom niniejszy składa się z trzech cykli. Pierwszy gromadzi prace głównie z literatury łacińskiej polskiego Odrodzenia, drugi i trzeci są plonem konferencji rocznicowych poświęconych Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu (2003) i Mikołajowi Rejowi (2005).

« wstecz