ŻYWIOŁ SŁOWA. LITERATURA I JEJ FORMY MÓWIONE

Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-89348-09-8
Cena: 15,75

Publikacja niniejsza poświęcona jest oralności oraz kontynuacjom form ukształtowanych w jej ramach w literaturze piśmiennej. Artykuły i rozprawy tu zamieszczone dotyczą zarówno szerszej problematyki historycznej, teoretycznej czy socjologicznej opisywanych zjawisk, jak i omawiają konkretne, jednostkowe przykłady z literatury polskiej XIX i XX wieku.

« wstecz