O serii Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki

Redaktorzy Serii: Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec

Seria powstaje wokół prac Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN, powołanego w 2011 roku i skupia się na analizie pojęcia komunizmu oraz praktykach kulturowych i literackich z tym pojęciem związanych, jak również zjawiskach pamięci o komunizmie oraz strategiach ich przedstawiania w kulturze. Seria istnieje formalnie od 2012 roku, choć zaliczyć do niej wypada również książkę „Opowiedzieć PRL” z roku 2011