"GENTILUOMO CORTIGIANO" I "DWORZANIN POLSKI". DYSKUSJA O DOSKONAŁOŚCI CZŁOWIEKA

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Literaria. seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 13.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 336
ISBN: 978-83-89348-89-0
Cena: 31,50

Książka analizuje dwa arcydzieła literatury włoskiej i polskiej: Il Libro del Cortigiano (1528) Baldassarra Castiglionego oraz Dworzanina polskiego (1566) Łukasza Górnickiego. Osią swych rozważań autorka uczyniła porównanie przedstawionych w obu utworach wzorców osobowych doskonałego dworzanina. Zamieszczone w książce wnioski idą jednak znacznie dalej, w kierunku ukazania różnic między tekstami, wynikających z odrębności kultury humanistycznej Włoch i Polski w dobie renesansu.

« wstecz