Retoryka miłosnej batalii. "Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów" Hieronima Falęckiego

Iwona Słomak

 

SPIS TREŚCI

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 251
ISBN: 978-83-65832-15-3
Cena: 30,00

Hieronim Falęcki w tytule swojego Wojska serdecznych nowo rekrutowanych afektów umieścił odpowiadającą ogólnej koncepcji i treści dzieła metaforę, w obrębie której cyrkulują znaczenia walki, miłosnej przemocy i podboju za pośrednictwem języka czy księgi. Tak rozumiany podbój pozostaje silnie zakorzeniony w retorycznej tradycji epoki, w jej kulturze (zwłaszcza religijnej) i zbiorowej wyobraźni. Stąd też zamysł autorki, by, umiejscawiając Wojsko... w perspektywie wybranych reguł barokowej retoryki emocji, przybliżyć jednocześnie czytelnikowi ową płaszczyznę odniesień dzieła z naciskiem na te zwłaszcza obszary, które z uwagi na stan ówczesnej świadomości retorycznej mogły być i zostały przez Falęckiego wykorzystane w celu podniesienia afektywnej perswazyjności jego „raptularza”. Wiele miejsca poświęcono tu zatem alegorycznemu wymiarowi dzieła: wchodzącym ze sobą w związki i tworzącym rozbudowaną strukturę wyobrażeniom batalistycznym i kupidynowym, zaślubinowym, horologicznym czy kordialnym. Perspektywa taka pozwala oddać sprawiedliwość inwencyjnemu bogactwu Wojska... czy też wydobyć te jego walory, które dają się dostrzec w lekturze uwzględniającej kulturowy kontekst powstania książki.

 

 

Iwona Słomak, filolog klasyczny i historyk literatury polskiej, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikowała „Phoenix rhetorum” Jana Kwiatkiewicza. Wprowadzenie – przekład – opracowanie (2016) oraz wspólnie z Tomaszem Sapotą tłumaczenie Trojanek Seneki Filozofa (2016). Zajmuje się rzymską i nowołacińską retoryką i tragedią oraz genologią literacką. Przygotowuje monografię poświęconą dramatopisarstwu Denisa Petau i przekład jego tragedii Kartagińczycy, a z Tomaszem Sapotą przekłady Edypa i Fenicjanek Seneki oraz komentowane tłumaczenie Retoryki dla Herenniusza.

 

« wstecz