"WSZYSTKO TU NAJDZIE, CO WY MACIE W GŁOWIE". ŚWIAT PROZY STAROPOLSKIEJ

Koedycja ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria".

Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 400
ISBN: 978-83-61552-17-8
Cena: 33,60

Tom "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej jest zbiorem zróżnicowanych tematycznie studiów, których autorzy podejmują najważniejsze zagadnienia dotyczące staropol­skiej prozy: problemy erudycji, inspiracji, topiki, kultury czytelni­czej, stylu i teorii stylistycznych, znanych i nieznanych wcześniej przekładów oraz związanych z nimi kwestii translacji międzykulturowych i ideowych, napięć na przecięciu teorii i praktycznej reali­zacji modeli retorycznych, czy wreszcie funkcji poezji w tekstach prozaicznych, a także prozatorskich źródeł inwencyjnych w twór­czości poetów. Książka oczywiście nie wyczerpuje tematu. Raczej sygnalizujemy poszczególne kwestie  stąd też bierze się jej otwarta formuła, jako swego rodzaju zapowiedzi czy nawet preliminarza badawczego. Przestrzeń, w której sytuuje się zamysł, by uczynić Świat prozy staropolskiej rodzajem szkicu syntetycznego, jest prze­strzenią mentalną i leży, co łatwo odkryć, głównie w ramie modalnej książki. Wierzymy, że ten rekonesans, jakim w istocie okazał się nasz zbiór, stanie się dla czytelników rodzajem przechadzki po wybranych miejscach prozaicznego kontynentu literatury staropol­skiej  wciąż nie do końca odkrytego, obiecującego liczne przygody i miłe zaskoczenia.

fragment Słowa wstępnego

« wstecz