Studia Staropolskie. Series Nova

STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI - TWÓRCA I DZIEŁA.
red.: Adam Karpiński, Estera Lasocińska
Cena: 27,30
W ŻYWIOLE TEKSTU
Głażewski Jacek
Cena: 27,30
Miles pius et iustus
Lenart Mirosław
Cena: 32,55
Staropolskie Arkadie
Pod redakcją Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej
Cena: 36,75