Zawartość tomów serii „Studia Staropolskie. Series Nova”

T. XLI (XCVII). Estera Lasocińska. Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, Warszawa 2014

T. XL (XCVI). Teresa Michałowska, Szkice mediewistyczne, Warszawa 2014

T. XXXIX (XCV) Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Poezja święta. Trzy cykle religijne baroku europejskiego, Warszawa 2014

T. XXXVIII (XCIV). Joanna Kulas, Odrzucony topos. Tablica Cebesa w kulturze polskiej XVI wieku, Warszawa 2014

T. XXXVII (XCIII). Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, pod red. A. Dąbrówki i P. Stępnia, Warszawa 2014

T. XXXVI (XCII). Katarzyna Zimek, Reinterpretacje „Metamorfoz” w poezji polskiego baroku. Narcyz – Akteon – Dafne, Warszawa 2013

T. XXXV (XCI) Maciej Pieczyński, Kirke, Proteusz i „Lutnia rozstrojona”. O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych, Warszawa 2013

T. XXXIV (XC). Mariusz Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna, Warszawa 2013

T. XXXIII (LXXXIX). Mirosław Lenart, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej, Warszawa 2013

T. XXXII (LXXXVIII). Barbara Niebelska Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Warszawa 2012

T. XXXI (LXXXVII). Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka, pod red. Andrzeja Dąbrówki, Warszawa 2011

T. XXX (LXXXVI). Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały, Warszawa 2011

T. XXIX (LXXXV). Staropolskie Arkadie, pod red. Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010

T. XXVIII (LXXXIV). Agnieszka Borysowska, Jezuicki „vates Marianus”. Konterfekt osobowy i literacki Alberta Inesa (1619-1658), Warszawa 2010

T. XVIII (LXXIV). „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod red. Estery Lasocińskiej i Agnieszki Czechowicz, Warszawa 2008

T. XXVII (LXXXIII). Anetta Luto-Kamińska, Polska wersja przekładowa „Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formulae...” Mateusza z Kęt. Studium języka autora na tle polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010

T. XXVI (LXXXII). Ewa Cybulska-Bohuszewicz, „On utwierdził na wieki niebo niestanowne”. Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII w.), Warszawa 2010

T. XXV (LXXXI). Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, pod red. Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza, Warszawa 2009

T. XXIV (LXXX). Joanna Krauze-Karpińska, „Wirydarz poetycki” Jakuba Teodora Trembeckiego. Studia filologiczne, Warszawa 2009

T. XXIII (LXXIX). Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009

T. XXII (LXXVIII). Ewa Rot, Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji „Sielanek” Jana Gawińskiego, Warszawa 2009

T.XXI (LXXVII). Mirosław Lenart, „Miles pius et iustus”. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.), Warszawa 2009

T. XIX (LXXV). Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008

T. XVII (LXXIII). Roman Krzywy, Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 2008

T. XVI (LXXII). Agnieszka Czechowicz, Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, Warszawa 2008

T. XV (LXXI). Robert Urbański, Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich, Warszawa 2007

T. XIV (LXX). Jerzy Starnawski, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice, Warszawa 2007

T. XIII (LXIX). Marta Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i "dworzanin polski". Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007

T. XII (LXVIII). „Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, pod red. Romana Mazurkiewicza, Warszawa 2006

T. XI (LXVII). Andrzej Litwornia, „Dantego któż się odważy tłumaczyć?”. Studia o recepcji Dantego w Polsce, Warszawa 2005

T. IX (LXV). Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, pod red. Adama Karpińskiego i Estery Lasocińskiej, Warszawa 2003

T. VIII (LXIV). Adam Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003

T. VII (LXIII). Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. Adama Karpińskiego, Estery Lasocińskiej i Mirosławy Hanusiewicz, Warszawa 2003

T. VI (LXII). Estera Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003.

T. V (LXI). Mediewistyka literacka w Polsce, pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 2003

T. IV (LX). Wiesław Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003

T. III (LIX). Andrzej Litwornia, „W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony”. Spory o Wieczne Miasto (1575-1630), Warszawa 2003

T. II (LVIII). Ewa Jolanta Głębicka, Szymon Szymonowic poeta Latinus, Warszawa 2001

 T. I (LVII). Mieczysław Mejor, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów, Warszawa 2000

Studia Staropolskie. Series Nova

WOKÓŁ MIKOŁAJA Z WILKOWIECKA
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza
Cena: 39,00
SŁOWO-PISMO-SACRUM
Krzysztof Bracha, Mariusz Leńczuk
Cena: 35,00
POLSKI ŚWIAT ZNAKÓW
Magdalena Piskała
Cena: 35,00
RETORYKA MIŁOSNEJ BATALII
Iwona Słomak
Cena: 30,00
NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00