O serii

Seria wydawana przez IBL PAN od 1963 r.(wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu), do T. 12 (1969 r.) wspólnie z Katedrą Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w koedycji z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".

Komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (redaktor naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński.

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

WSPÓŁCZESNE DYSKURSY KONFLIKTU
Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego i Macieja Gorczyńskiego
Cena: 44,00
Kulturowa historia literatury
Pod redakcją Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,90
KULTURA W STANIE PRZEKŁADU
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej
Cena: 39,00
NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60