LITERATURA I WIEDZA

seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 87.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2006
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 536
ISBN: 83-89348-68-3, ISSN 0084-4411
Cena: 37,80

 

SPIS TREŚCI

 • Włodzimierz Bolecki: NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI (ZAMIAST WSTĘPU)
 • Danuta Ulicka: O FUNKCJI POZNAWCZEJ LITERATURY I WIEDZY O LITERATURZE (TEZY DO PRZYSZŁEJ ANTROPOLOGII LITERATUROZNAWSTWA)
 • Ewa Jędrzejko: ROZDROżA I POWINOWACTWA WIEDZY W DOBIE ?GLOBALNEJ PONOWOCZESNOŚCI (LINGWISTYKA - LITERATURA -LITERATUROZNAWSTWO)
 • Michał Wojciechowski: RELACJE METOD BADAŃ LITERACKICH I STUDIÓW NAD BIBLIĄ
 • Andrzej Hejmej: INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I BADANIA KOMPARATYSTYCZNE
 • Zbigniew Libera: ETNOGRAFIA I LITERATURA W XIX WIEKU
 • Piotr Kowalski: O PORZĄDKOWANIU PRZESTRZENI, ZNAKACH I PISANIU KRONIKI
 • Jerzy Madejski: WIEDZA O LITERATURZE JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ
 • Romualda Piątkowa: ZABAWY UCZONYCH I GATUNKI IM SPRZYJAJ?CE
 • Edward Balcerzan: METAFORY, KTÓRE ?WIEDZĄ, CZYM JEST TŁUMACZENIE
 • Teresa Dobrzyńska: METAFORA JAKO NARZĘDZIE ANALIZY RZECZYWISTOŚCI
 • Anna Krajewska: ŚWIATŁO JAKO METAFORA EPISTEMOLOGICZNA
 • Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz: MORFOLOGIZM W LITERATUROZNAWSTWIE ROSYJSKIM LAT DWUDZIESTYCH I TRZYDZIESTYCH XX WIEKU
 • Magdalena Miecznicka: NIEZDOBYTA PEWNOŚĆ SIEBIE. POETYKA FERDYDURKE GOMBROWICZA W PRZEKŁADACH NA HISZPAŃSKI, FRANCUSKI I ANGIELSKI
 • Bożena Tokarz: KONCEPTUALIZACJA LITERACKIEGO CZYTANIA ŚWIATA
 • Elżbieta Dąbrowska: WIEDZA TEKSTU LITERACKIEGO I WIEDZA O TEKŚCIE (NIE TYLKO LITERACKIM) - PROBLEMY LEKTURY I METODY
 • Adrian Gleń: LITERATURA - CZYTANIE - WIEDZA. ALETHEICZNY CHARAKTER DZIEŁA LITERACKIEGO W MYŚLI MARTINA HEIDEGGERA
 • Tomasz Majewski: POZNANIE ESTETYCZNE, ESEJ IIRREDENTA ANTYKARTEZJAŃSKA
 • Jarosław Płuciennik: EMPIRYZM I NOWOŻYTNA LITERATURA: PRZYPADEK TRISTRAMA SHANDY LAURENCE\'A STERNE\'A
 • Irena Jokiel: MIĘDZY LITERATURĄ I TEOZOFIĄ. MICKIEWICZ W KRĘGU KONCEPCJI JAKUBA BOEHMEGO
 • Magdalena Rembowska-Płuciennik: POETYKA I ANTROPOLOGIA (NA PRZYKŁADZIE REPREZENTACJI PERCEPCJI W PROZIE PSYCHOLOGICZNEJ DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO)
 • Inga Iwasiów: LITERATURA JAKO WIEDZA O INNYCH - REKONESANS
 • Tomasz Bocheński: PISARZ JAKO ZAKŁADNIK WIEDZY POTOCZNEJ
 • Jacek Leociak: MÓWIĆ CZY MILCZEĆ? O (NIE)WYRAŻALNOŚCI DOŚWIADCZENIA HOLOKAUSTU I (NIE)MOŻNOŚCI JEGO ZAPISU
 • Piotr Michałowski: EMPIRIA, PRZECZUCIE, ILUMINACJA, WIEDZA TAJEMNA... PEWNOŚĆ I SCEPTYCYZM POZNAWCZY W POEZJI NOWOCZESNEJ: LEŚMIANA, PRZYBOSIA, BIAŁOSZEWSKIEGO, SZYMBORSKIEJ
 • Piotr Sobolczyk: OD DYSKURSU KRYTYCZNOLITERACKIEGO DO DYSKURSU LITERATUROZNAWCZEGO (NAUKOWEGO). STANISŁAW BARAŃCZAK O BIAŁOSZEWSKIM
 • Marta Leśniakowska: LEKCJA HISTORII SZTUKI DLA PAŃ
 • Beata Śniecikowska: WSPÓLNY JĘZYK CZY WIEŻA BABEL? - O TERMINACH WSPÓŁISTNIEJĄCYCH W LITERATUROZNAWSTWIE I HISTORII SZTUKI
 • Magdalena Łachman: OD LITERATURY DO MUZEUM (I Z POWROTEM). WOKÓŁ LITERACKICH I LITERATUROZNAWCZYCH ASPEKTÓW MUZEOLOGII
 • Paulina Kierzek: KOMPETENCJA MUZYCZNA JAKO KOMPETENCJA LITERACKA? WOKÓŁ PROBLEMATYKI ?LITERATURA A WIEDZA O MUZYCE
 • Ewa Szczęsna: STRUKTURY MYŚLENIA LITERACKIEGO A PSYCHOLOGIA PERCEPCJI
« wstecz