NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY

seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 86.

Nakład wyczerpany

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2004
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 491
ISBN: 83-89348-41-1, ISSN 0084-4411
Cena: 33,60

Publikacja niniejsza gromadzi materiały XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej zorganizowanej przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki UJ oraz Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN pt. Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury. W tomie drugim publikacji, Antropologiczne problemy literatury, zgromadzone zostały studia skoncentrowane na badaniach problematyki antropologicznej w literaturze i w literaturoznawstwie (tzn. przede wszystkim w teorii, historii oraz interpretacji literatury).

« wstecz