Z historii IBL PAN

Zbigniew Goliński. Portret badacza
pod red. Tomasza Chachulskiego
Cena: 29,00
Strukturalizm. Pytania otwarte
Magdalena Saganiak
Cena: 29,00
IBL w PRL II. Sylwetki i wspomnienia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00
IBL w PRL I. Studia i wspomnienia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 39,00
IBL w PRL III: Archiwalia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00