ZAPAMIĘTANE

Z lat dawnych Instytutu Badań Literackich PAN

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 265
ISBN: 978-83-64703-34-8
Cena: 29,00

 Autor jest emerytowanym profesorem Instytutu Badań Literackich PAN. W tomie swoich wspomnień Zapamiętane opisuje dawne lata Instytutu, począwszy od pierwszego z nim kontaktu w roku 1951 po rok 1989 ? rok podstawowych zmian w funkcjonowaniu instytucji nauki. Jest to opis z perspektywy pracownika dokumentacji historycznej, choć obejmuje i inne nurty działań Instytutu ? a także jego sytuację w kontekście politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się w nim środowiska opozycji demokratycznej. Druga część książki obejmuje sylwetki zmarłych przyjaciół z kręgu Instytutu. Uzupełnieniem wspomnień są dwa aneksy: pierwszy zawiera kilka dokumentów chwili, drugi ? wybór żartobliwych tekstów literackich, świadectwo towarzyskich zabaw warszawskiego zespołu bibliografii literatury współczesnej. 

« wstecz