Archiwum Humanistyki XX Wieku

Hans Georg Gadamer: Poetica. Wybrane eseje
Hans Georg Gadamer (przekład: M. Łukasiewicz)
Cena: 25,20

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

CENZURA I OKOLICE
Kamila Budrowska
Cena: 42,00
KSIĄŻKI Z MYSIEJ
Anna Wiśniewska-Grabarczyk
Cena: 45,00
„Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989
pod red. Kamili Budrowskiej i Marii Kotowskiej-Kachel
Cena: 30,00
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
pod red. Kamili Budrowskiej, Elżbiety Jurkowskiej i Wiktora Gardockiego
Cena: 42,00

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Epaminondas
Stanisław Konarski / wydał Jacek Wójcicki
Cena: 49,00
BAJKI
Franciszek Dionizy Kniaźnin
Cena: 42,00
STANISŁAW TREMBECKI BAJKI
Wydali Wojciech Kaliszewski i Jerzy Snopek
Cena: 42,00
 Bajki
Franciszek Dzierżykraj-Morawski / wydała Marta Kowalewska
Cena: 39,00

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

MERKURYJUSZ POLSKI
Jakub Kazimierz Haur
Cena: 52,00
ACROAMATA EPIGRAMMATICA
Albert Ines
Cena: 49,00
UTWORY POETYCKIE
Walenty Bartoszewski
Cena: 45,00
OGRÓD PANIEŃSKI
Wespazjan Kochowski
Cena: 49,00

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

De hiis malis que aguntur in hoc mundo/ O niedolach, które rządzą na tym świecie, De curie miseria/ O marności życia dworskiego
Mikołaj Oloch z Szamotuł/ wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor
Cena: 30,00
KSIĘGA TOBIASZA
Mateusz z Vendome
Cena: 30,00
BAJKI
Awian
Cena: 25,00
KSIĘGA PRZYSŁÓW
Alan z Lille
Cena: 20,00
Didascalicon, czyli co i jak czytać
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Wóz Żagornanta. (Nieukończony dramat)
Eliza Orzeszkowa (wstęp i opracowanie Iwona Wiśniewska)
Cena: 23,10
ORZESZKOWA Eliza: DNIE
oprac. Iwona Wiśniewska
Cena: 21,00

Filologia XXI

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Nowa Biblioteka Romantyczna

MAPY ROMANTYKÓW
Dorota Siwicka
Cena: 49,00
ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM
Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl
Cena: 35,00
MEDYCYNA
Grzegorz Marzec
Cena: 42,00
KŁOPOTLIWE ROZRYWKI
Marta Zielińska
Cena: 30,00
LELEWEL PRASOWY
Danuta Zawadzka
Cena: 35,00

Studia o męskości

BIOPOLITYKA MĘSKOŚCI
Pod redakcją Tomasza Kaliściaka i Wojciecha Śmiei, przy współpracy Piotra Mosaka
Cena: 42,00
SIŁA I SŁABOŚĆ
Filip Mazurkiewicz
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 3
Redakcja Adam Dziadek
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 2
Redakcja Adam Dziadek
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 1
Redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz
Cena: 48,00

Studia Romantyczne

CIAŁO UPIORA
Ewa Wojciechowska
Cena: 45,00
WYCZERPANA TRADYCJA
Iwona Węgrzyn
Cena: 39,90
UNIVERSUM SŁOWACKIEGO
Jarosław Ławski
Cena: 49,00
DIALOG TROISTY
Andrzej Kotliński, Aleksander Nawarecki
Cena: 39,00

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura
pod red. Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego i Macieja Gorczyńskiego
Cena: 44,00
Kulturowa historia literatury
pod red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,90
Kultura w stanie przekładu
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej
Cena: 39,00
ZAPISYWANIE HISTORII Literaturoznawstwo i historiografia
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Jerzego Madejskiego
Cena: 33,60

Studia Staropolskie. Series Nova

UCZONA MUZA
Ewelina Drzewiecka
Cena: 48,00
WOKÓŁ MIKOŁAJA Z WILKOWIECKA
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza
Cena: 39,00
SŁOWO-PISMO-SACRUM
Krzysztof Bracha, Mariusz Leńczuk
Cena: 35,00

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU - Tom XXXVI ROZAT-ROZTYRKNOŚĆ
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Mrowcewicza
Cena: 55,00
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXVIII: Poskakać - potykanie
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 49,35
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXIX: Potylica –Pożżon
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 47,25
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXX: Prababa –Prywowany
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski)
Cena: 49,35

Z historii IBL PAN

Zbigniew Goliński. Portret badacza
pod red. Tomasza Chachulskiego
Cena: 29,00
Strukturalizm. Pytania otwarte
Magdalena Saganiak
Cena: 29,00
IBL w PRL II. Sylwetki i wspomnienia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00
IBL w PRL I. Studia i wspomnienia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 39,00
IBL w PRL III: Archiwalia
pod red. Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00