Archiwum Humanistyki XX Wieku

GADAMER Hans Georg: POETICA. WYBRANE ESEJE
(przeł. M. Łukasiewicz)
Cena: 25,20

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

MOWY POGRZEBOWE
Jakub Sobieski
Cena: 45,00
WIERSZE ZEBRANE
Andrzej Zbylitowski
Cena: 45,00
HIPPOLIT * ANDROMACHA
Stanisław Morsztyn
Cena: 45,00
O ZABICIU MŁODZIANKÓW
Giambattista Marino * Anonim
Cena: 29,00
SAMUEL TWARDOWSKI
Wydał Roman Krzywy
Cena: 39,90

Inedita z II Połowy XIX Wieku

WÓZ ŻAGORNANTA
Eliza Orzeszkowa
Cena: 23,10
ORZESZKOWA Eliza: DNIE
oprac. Iwona Wiśniewska
Cena: 21,00
UWAGI O DAWNEJ POLSCE PRZEZ STAREGO SZLACHCICA SEWERYNA SOPLICĘ CZEŚNIKA PARNAWSKIEGO NAPISANE 1832 ROKU. Rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego
Oprac.: Paweł Dudziak, Bartłomiej Szleszyński
Cena: 19,95

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

WSPÓŁCZESNE DYSKURSY KONFLIKTU
Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego i Macieja Gorczyńskiego
Cena: 44,00
Kulturowa historia literatury
Pod redakcją Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,90
KULTURA W STANIE PRZEKŁADU
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej
Cena: 39,00
NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60

Studia Staropolskie. Series Nova

POLSKI ŚWIAT ZNAKÓW
Magdalena Piskała
Cena: 35,00
RETORYKA MIŁOSNEJ BATALII
Iwona Słomak
Cena: 30,00
NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00
TULIUSZ DOMOWY
Małgorzata Ciszewska
Cena: 42,00
BIERNAT I INNI
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe
Pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00

Rozprawy Literackie

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

SECESJA
Tomkowski Jan
Cena: 13,65

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

BAJKI
Awian
Cena: 25,00
KSIĘGA PRZYSŁÓW
Alan z Lille
Cena: 20,00
DIDASCALICON
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00
Maksymian ELEGIE
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i oblaśnienia Anna Maria Wasyl
Cena: 20,00
Teodulus EKLOGA
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 10,00
O INWENCJI RETORYCZNEJ / DE INVENTIONE
Marcus Tullius Cicero
Cena: 30,00

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

STANISŁAW TREMBECKI BAJKI
Wydali Wojciech Kaliszewski i Jerzy Snopek
Cena: 42,00
 BAJKI
Franciszek Dzierżykraj-Morawski
Cena: 39,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 4
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 35,00
Stanisław Konarski
Wydał Jacek Wójcicki, przy współpracy Ariadny Masłowskiej -Nowak
Cena: 35,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 3
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 34,00

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

MOWY POGRZEBOWE
Jakub Sobieski
Cena: 45,00
WIERSZE ZEBRANE
Andrzej Zbylitowski
Cena: 45,00
HIPPOLIT * ANDROMACHA
Stanisław Morsztyn
Cena: 45,00
O ZABICIU MŁODZIANKÓW
Giambattista Marino * Anonim
Cena: 29,00
SAMUEL TWARDOWSKI
Wydał Roman Krzywy
Cena: 39,90

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Mrowcewicza
Cena: 55,00
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXVIII: Poskakać - potykanie
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 49,35
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXIX: Potylica –Pożżon
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 47,25
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXX: Prababa –Prywowany
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski)
Cena: 49,35