Archiwum Humanistyki XX Wieku

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

KARIERA PISARZA W PRL-U
praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Budnik, Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Katarzyny Kościewicz...
Cena: 35,00
Literatura w granicach prawa / XIX - XX w. /
praca zbiorowa pod redakcją: Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula
Cena: 39,00
"LANCETEM, A NIE MACZUGĄ" Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965
praca zbiorowa pod redakcją Kamili Budrowskiej i Marzeny Woźniak Łabieniec
Cena: 29,00

Badania Polonistyczne za Granicą

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

STANISŁAW TREMBECKI BAJKI
Wydali Wojciech Kaliszewski i Jerzy Snopek
Cena: 42,00
 BAJKI
Franciszek Dzierżykraj-Morawski
Cena: 39,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 4
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 35,00
Stanisław Konarski
Wydał Jacek Wójcicki, przy współpracy Ariadny Masłowskiej -Nowak
Cena: 35,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 3
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 34,00

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

O INWENCJI RETORYCZNEJ / DE INVENTIONE
Marcus Tullius Cicero
Cena: 30,00
Eberhard z Bremy LABORINTUS
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 20,00
GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy: Dorota Gacka.
Cena: 26,25

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Filologia XXI

ARCHIWA I BRULIONY PISARZY. ODKRYWANIE
pod redakcją Marii Prussak, Pawła Bema i Łukasza Cybulskiego
Cena: 35,00
NOWA RESPUBLICA LITTERARIA
Jerome McGann
Cena: 42,00
TOŻSAMOŚĆ TEKSTU. TOŻSAMOŚĆ LITERATURY
pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak
Cena: 35,00
GENETYKA TEKSTÓW
Pierre-Marc de Biasi
Cena: 35,00
MAPA ROMANTYZMU POLSKIEGO
Zofia Stefanowska
Cena: 37,00

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Lupa Obscura

HERMENEUTYKA GIER WIDEO
Michał Kłosiński
Cena: 42,00
...CZTERDZIEŚCI I CZTERY. FIGURY LITERACKIE. NOWY KANON
pod redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej [et al.]
Cena: 44,00
OFELIZM
Katarzyna Czeczot
Cena: 35,00
DROGI WOLNOŚCI
Urszula Górska
Cena: 42,00

Nowa Biblioteka Romantyczna

PRAKTYKI PSYCHIATRII
Katarzyna Czeczot
Cena: 35,00
GRANICE
Marta Zielińska
Cena: 42,00
METAFORY PAMIĘCI
Grzegorz Marzec
Cena: 37,00
ZWIERZĘTA NA ZAKRĘCIE
Beata Mytych-Forajter
Cena: 32,00
ROMANTYCY I TECHNIKA T. 1
Wojciech Tomasik
Cena: 25,00

Studia o męskości

HEGEMONIA I TRAUMA
Wojciech Śmieja
Cena: 38,00
PŁEĆ PANTOFLA
Tomasz Kaliściak
Cena: 35,00

Studia Romantyczne

IRONIE ROMANTYCZNE
Wojciech Hamerski
Cena: 48,00
ROMANTYZM, CZYLI INTER ESSE
Magdalena Siwiec
Cena: 42,00
ROMANTYZM ŚRODKOWOEUROPEJSKI W KONTEKŚCIE POSTKOLONIALNYM (I)
pod redakcją Michała Kuziaka i Bartłomieja Nawrockiego
Cena: 58,80

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

KULTUROWE WIZUALIZACJE DOŚWIADCZENIA
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Adama Dziadka
Cena: 36,75
LITERACKIE REPREZENTACJE DOŚWIADCZENIA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Nawrockiej.
Cena: 33,60
LITERATURA I WIEDZA
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej.
Cena: 37,80
NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,91

Studia Staropolskie. Series Nova

RETORYKA MIŁOSNEJ BATALII
Iwona Słomak
Cena: 30,00
NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00
TULIUSZ DOMOWY
Małgorzata Ciszewska
Cena: 42,00
BIERNAT I INNI
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe
Pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Z historii IBL PAN

ZAPAMIĘTANE
Roman Loth
Cena: 29,00
PRZYPOMNIANE
praca zbiorowa pod redakcją Ewy Głębickiej i Alicjii Szałagan
Cena: 29,00