Archiwum Humanistyki XX Wieku

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

Badania Polonistyczne za Granicą

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

MORSZTYN Hieronim: FILOMACHIJA.
(wydał Radosław Grześkowiak)
Cena: 23,10
TWARDOWSKI Samuel: PAŁAC LESZCZYŃSKI
(wydał Roman Krzywy)
Cena: 12,60
SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj: POEZJE ZEBRANE
(wydali: Radosław Grześkowiak i Adam Karpiński, przy współpracy Krzysztofa Mrowcewicza)
Cena: 23,10

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Filologia XXI

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Nowa Biblioteka Romantyczna

Rozprawy Literackie

Studia o męskości

Studia Romantyczne

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Z historii IBL PAN