Archiwum Humanistyki XX Wieku

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Badania Polonistyczne za Granicą

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

"WSZYSTKO TU NAJDZIE, CO WY MACIE W GŁOWIE". ŚWIAT PROZY STAROPOLSKIEJ
Praca zbiorowa pod redakcją Estery Lasocińskiej i Agnieszki Czechowicz
Cena: 33,60
Boże miłości i wstydliwe dowcipy
Magdalena Piskała
Cena: 32,55
"Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego
Joanna Krauze-Karpińska
Cena: 38,85
Miles pius et iustus
Lenart Mirosław
Cena: 32,55

Rozprawy Literackie

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Słownik Polszczyzny XVI Wieku