Archiwum Humanistyki XX Wieku

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

Badania Polonistyczne za Granicą

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Inedita z II Połowy XIX Wieku

Filologia XXI

Komunizm. Idee ? Dyskursy ? Praktyki

METAFORA ? TEKST ? DYSKURS
praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Grochowskiego, Jana Kordysa, Jacka Leociaka i Marii Prussak
Cena: 45,00
BYRSCY ? MIŁOSZ.  KORESPONDENCJA
Opracował i komentarzami opatrzył Paweł Bem przy współpracy Marii Prussak
Cena: 42,00
ANTROPOLOGIA LASU
Agata Agnieszka Konczal
Cena: 45,00
METAMORFOZY PAŁACU STASZICA
Aleksandra Wójtowicz
Cena: 35,00
WSPÓLNOTA WYOBRAŻONA
praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Iwony Boruszkowskiej i Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej
Cena: 42,00

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Lupa Obscura

Nowa Biblioteka Romantyczna

Rozprawy Literackie

Studia o męskości

Studia Romantyczne

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

Studia Staropolskie. Series Nova

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Z historii IBL PAN