Agnieszka Bąbel

Magister, doktorantka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (praca dotyczy pojęcia normy i skandalu w polskiej powieści obyczajowej II połowy XIX wieku). Autorka książki Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach (2004) oraz sprawozdań, artykułów i recenzji publikowanych w rocznikach „NAPIS” i „Wiek XIX”, „Tekstach Drugich”, „Pracach Polonistycznych”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Wieku Oświecenia”. Interesuje się literaturą piękną i użytkową, kulturą, historią obyczaju. Ważniejsze artykuły naukowe: Zjednoczenie przeciwieństw i archetyp Cienia. Bohater romantyczny a bohater powieści fantasy, Natura i osobliwości biletu wizytowego, Narzeczeni i rodzice. Zaproszenia ślubne z końca XIX i początku XX wieku jako zwierciadło przemian obyczajowych, Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku, Panny w podróży. Podróże we wspomnieniach z lat dziewczęcych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku.