Agnieszka Bąbel

Magister, doktorantka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (praca dotyczy pojęcia normy i skandalu w polskiej powieści obyczajowej II połowy XIX wieku). Autorka książki Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach (2004) oraz sprawozdań, artykułów i recenzji publikowanych w rocznikach "NAPIS" i "Wiek XIX", "Tekstach Drugich", "Pracach Polonistycznych", "Pamiętniku Literackim", "Przeglądzie Humanistycznym", "Wieku Oświecenia". Interesuje się literaturą piękną i użytkową, kulturą, historią obyczaju. Ważniejsze artykuły naukowe: Zjednoczenie przeciwieństw i archetyp Cienia. Bohater romantyczny a bohater powieści fantasy, Natura i osobliwości biletu wizytowego, Narzeczeni i rodzice. Zaproszenia ślubne z końca XIX i początku XX wieku jako zwierciadło przemian obyczajowych, Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku, Panny w podróży. Podróże we wspomnieniach z lat dziewczęcych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku.