Archiwum Humanistyki XX Wieku

GADAMER Hans Georg: POETICA. WYBRANE ESEJE
(przeł. M. Łukasiewicz)
Cena: 25,20

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Inedita z II Połowy XIX Wieku

WÓZ ŻAGORNANTA
Eliza Orzeszkowa
Cena: 23,10
ORZESZKOWA Eliza: DNIE
oprac. Iwona Wiśniewska
Cena: 21,00

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

WSPÓŁCZESNE DYSKURSY KONFLIKTU
Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego i Macieja Gorczyńskiego
Cena: 44,00
Kulturowa historia literatury
Pod redakcją Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,90
KULTURA W STANIE PRZEKŁADU
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej
Cena: 39,00
ZAPISYWANIE HISTORII Literaturoznawstwo i historiografia
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Jerzego Madejskiego
Cena: 33,60

Studia Staropolskie. Series Nova

BIERNAT I INNI
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe
Pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00
SZKICE MEDIEWISTYCZNE
Teresa Michałowska
Cena: 29,00
POEZJA ŚWIĘTA
Krystyna Wierzbicka-Trwoga
Cena: 30,00

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

Maksymian ELEGIE
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i oblaśnienia Anna Maria Wasyl
Cena: 20,00
Teodulus EKLOGA
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 10,00
O INWENCJI RETORYCZNEJ / DE INVENTIONE
Marcus Tullius Cicero
Cena: 30,00
Eberhard z Bremy LABORINTUS
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 20,00
GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy: Dorota Gacka.
Cena: 26,25

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

POEZJE ZEBRANE. Tom 4
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 35,00
Stanisław Konarski
Wydał Jacek Wójcicki, przy współpracy Ariadny Masłowskiej -Nowak
Cena: 35,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 3
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 34,00
OPISY NIEKTÓRYCH PAMIĄTEK ZACHOWANYCH W ŚWIĄTYNI SYBILLI W PUŁAWACH
Alina Aleksandrowicz, Artur Timofiejew (wyd.)
Cena: 25,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 2.
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 27,30

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Mrowcewicza
Cena: 55,00
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXVIII: Poskakać - potykanie
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 49,35
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXIX: Potylica –Pożżon
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 47,25
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXX: Prababa –Prywowany
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski)
Cena: 49,35