O serii

Seria powstała w ramach projektu badawczego "Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie", który został zainicjowany przez Instytut Badań Literackich PAN. W realizacji projektu, koordynowanego przez IBL, uczestniczyło około stu pracowników naukowych, wywodzących się z dwunastu placówek badawczych (ośmiu ośrodków uniwersyteckich i czterech instytutów PAN). Przedmiotem prac była reinterpretacja polskiego dziedzictwa kulturowego, dokonana z perspektywy jego roli w kulturze europejskiej. Badania objęły całość polskiej kultury od średniowiecza aż po współczesność.

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej