O serii

Skład komitetu redakcyjnego:
Teresa Michałowska (założycielka serii)
Dorota Gacka (sekretarz)
Mieczysław Mejor (redaktor naczelny)

Seria "Bibliotheca Litterarum Medii Aevi" ułatwia dostęp do źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie, nieodzownych dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybitnych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w średniowiecznym programie nauczania gramatyki i retoryki.

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

De hiis malis que aguntur in hoc mundo/ O niedolach, które rządzą na tym świecie, De curie miseria/ O marności życia dworskiego
Mikołaj Oloch z Szamotuł/ wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor
Cena: 30,00
KSIĘGA TOBIASZA
Mateusz z Vendome
Cena: 30,00
BAJKI
Awian
Cena: 25,00
KSIĘGA PRZYSŁÓW
Alan z Lille
Cena: 20,00
Didascalicon, czyli co i jak czytać
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00