Z historii IBL PAN

ZBIGNIEW GOLIŃSKI. PORTRET BADACZA
pod redakcją Tomasza Chachulskiego
Cena: 29,00
STRUKTURALIZM. PYTANIA OTWARTE
Magdalena Saganiak
Cena: 29,00
IBL W PRL II. SYLWETKI I WSPOMNIENIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00
IBL W PRL I. STUDIA I WSPOMNIENIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 39,00
IBL W PRL III: ARCHIWALIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00