Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
pok. A39

Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych
dr Dorota Krawczyńska
tel.  22 826 99 45, 657 28 95
dorota.krawczynska@ibl.waw.pl
 
Kierownik Wydawnictwa IBL PAN
Krystyna Kiszelewska-Kotyńska
tel. 22 657 28 80
krystyna.kiszelewska@ibl.waw.pl

Redaktor
Krzysztof Smólski
tel. 22 657 28 87
krzysztof.smolski@ibl.waw.pl
 
Czasopisma, wnioski grantowe
Piotr Sidorowicz
tel. 22 657 28 80
 
Promocja i dystrybucja
Małgorzata Nawrot
Marian Szymczak
tel. 22 657 28 80
malgorzata.nawrot@ibl.waw.pl