Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
pok. A39
wydibl@ibl.waw.pl

Dyrektor
dr Dorota Krawczyńska
tel. 22 657 29 56
dorota.krawczynska@ibl.waw.pl

Redaktor Naczelny
mgr Tomasz Ostromęcki
tel. 22 6572-887
tomasz.ostromecki@ibl.waw.pl

Redaktorzy:
dr Andrzej Lesiakowski
 tel. 22 657 28 80
andrzej.lesiakowski@ibl.waw.pl

mgr Krzysztof Smólski
tel. 22 657 28 87
Krzysztof.smolski@ibl.waw.pl

Sekretarz
mgr Krystyna Kiszelewska
tel. 22 6572-880
krystyna.kiszelewska@ibl.waw.pl

Promocja i dystrybucja
mgr Paulina Matus
tel. 22 6572-880
paulina.matus@ibl.waw.pl

mgr Barbara Jędraszko
barbara.jedraszko@ibl.waw.pl, tel. 22 657 28-80
 
Marian Szymczak