Informacja

Prezentowane poniżej książki nie są jeszcze wprowadzone do sprzedaży i nie przyjmujemy na nie zamówień. Gdy będą dostępne, znajdą je Państwo w dziale "NOWOŚCI".

Zapowiedzi

JAN KASPROWICZ PISMA ZEBRANE t.9

Jan Kasprowicz – znakomity poeta, płodny tłumacz, liczący się krytyk teatralny – nie był wybitnym epistologra­fem. List uważał za gatunek użytkowy, nie literacki. Jego listy pisane są przeważnie sucho i rzeczowo, „w interesach”. Większy zespół korespondencyjny, wyłamujący się z tego uo...

RECENZJE LITERACKIE JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
RECENZJE LITERACKIE JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
Katarzyna Gędas

Monografia wprowadza do historii literatury polskiej nowy, zasadniczo zrewidowany obraz krytycznoliterackiej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Proponuje nowe, obiektywne, mocno osadzone w tekstach spojrzenie na pomijaną dotąd część twórczości pisarza, uzupełnia wiedzę z zakresu jego biografii. In...

SZKICE O LITERATURZE XX WIEKU
SZKICE O LITERATURZE XX WIEKU
Jan Tomkowski

Szkice o literaturze XX wieku można czytać jako opowieść o długim trwaniu pewnych idei w historii i kulturze. Chodzi w szczególności o światopogląd pozytywizmu i jego obecność w dwudziestowiecznej kulturze polskiej (zwłaszcza po roku 1945). […]. Można też rozumieć książkę Jana Tomkowskiego ...

ZŁY INSTRUKCJA OBSŁUGI W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM
ZŁY INSTRUKCJA OBSŁUGI W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM
Izabela Jarosińska

Książka Izabeli Jarosińskiej o Złym jest jedyną pracą o tej powieści pisaną z punktu widzenia historyka literatury, będącego swego rodzaju świadkiem epoki. Autorka umiejętnie wykorzystuje własną pamięć z lat wczesnej młodości, a także ujawnia świetną znajomość realiów warszawskich sprze...