Agnieszka Borysowska

Filolog klasyczny i bibliotekarz, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jako kustosz dyplomowany w Oddziale Rękopisów i Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii książki XVII w. oraz europejskiej literatury łacińskiej stuleci XVI i XVII, zwłaszcza zaś twórczości poetów minorum gentium. Jest autorką artykułów naukowych oraz tłumaczeń z języka łacińskiego związanych z tematyką swoich badań. Obecnie pracuje nad przygotowaniem edycji i przekładem Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna (Stetini 1624).