Katarzyna Chmielewska

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych, studiowała filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Universität Bremen. Pracuje w Zespole Literatura i Konteksty IBL PAN. Główne kierunki jej zainteresowań naukowych: analiza dyskursu, nowy historycyzm, zagadnienia autobiografizmu, współczesna proza austriacka oraz literatura Zagłady. Publikowała w Pamiętniku Literackim, Tekstach Drugich, Nauce, Midraszu, Le Mond Diplomatique, Przeglądzie, Lampie i Iskrze Bożej, Res Publice Nowej, wieloletnia redaktorka Bez Dogmatu. Współpracowała ze stowarzyszeniem "Otwarta Rzeczpospolita". W ramach programu "szkoła otwartości" współmonitorowała podręczniki szkolne z perspektywy ich podatności na postawy ksenofobiczne, uprzedzenia rasowe i kulturowe. Tancerka i nauczycielka tanga.