Ewa Cybulska-Bohuszewicz

W latach 2001-2005 studiowała filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzowała się w 2007 r. Od 2005 związana z Pracownią Słownika Polszczyzny XVI w. IBL PAN w Toruniu, gdzie pracuje jako adiunkt. Autorka rozpraw o literaturze dawnej (m. in. "Coeli ennarant gloriam Dei". Chrześcijańska wizja uniwersum w utworach J. Kochanowskiego i M. Sępa Szarzyńskiego, Obrazy makro- i mikrokosmosu w "Żywocie człowieka poczciwego" oraz "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja, Motywy astralne w polskiej barokowej poezji miłosnej, Mistic motifs in 17th Century Polish Poetry in the Context of Spanish Meditatio Culture). Członkini międzynarodowego towarzystwa komparatystycznego CompaRes International Society for Iberian-Slavonic Studies afiliowanego przy Uniwersytecie Lizbońskim. Obecnie pracuje nad książką poświęconą problematyce świętości w Żywotach świętych Piotra Skargi.