Agnieszka Czechowicz

Adiunkt w Katedrze Literatury Staropolskiej Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się poezją polskiego baroku i jej związkami z tradycją czarnoleską.