Mariusz Kazańczuk

Historyk literatury, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch tematów. Pierwszy to heraldyka szlachecka i jej rola w kulturze dawnej Polski. Temat drugi stanowi staropolska proza narracyjna i nowelistyczna. Wydał m.in. Staropolskie legendy herbowe (1990), antologię Historie dziwne i straszliwe. Opowieści jezuickie z czasów saskich (1991) i edycję krytyczną osiemnastowiecznych nowel Michała Jurkowskiego Historyje świeże i niezwyczajne (2004). Najnowszą publikacją autora jest poświęcona temu cennemu zabytkowi monografia historycznoliteracka O "Historyjach świeżych i niezwyczajnych" Michała Jurkowskiego (2009).