Joanna Krauze-Karpińska

Historyk książki i literatury staropolskiej, dokumentalista, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej, później przez kilka lat kierowała Pracownią Dokumentacji Literatury Staropolskiej i Historii Książki IBL PAN. Jest autorką prac z zakresu: historii drukarstwa staropolskiego – artykuły w słowniku Drukarze dawnej Polski (Małopolska t. 1, cz. 1; 1983 i Mazowsze z Podlasiem t.3, cz.2; 2001) i współredakcja (wraz z Krystyną Korotajową) t. 3, cz.2 tego wydawnictwa, Warszawska drukarnia księży misjonarzy w księdze przychodów i wydatków 1780-1839; bibliografii Uzupełnienia do „Bibliografii Polskiej” Estreichera na podstawie rękopiśmiennej księgi wpływów i wydatków warszawskie Drukarni Misjonarzy (2006) O trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia „wydania III” Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego (2009)i historii literatury Metafora w poezji sarmackiej Wespazjana Kochowskiego (1980), Wiersze Jana Andrzeja Morsztyna w „Wirydarzu poetyckim Jakuba Teodora Trembeckiego (2000). Interesuje się również literaturą wieku XIX, jest współautorką przygotowywanej przez wydawnictwo czytelnik edycji listów do Adama Mickiewicza.