Dorota Krawczyńska

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN - w Zespole Literatura i Konteksty oraz Zespole Badań nad Literaturą Holokaustu; sekretarz redakcji dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Publikowała m.in. w "Fa-Arcie", "Midraszu", "Nowych Książkach", "Res Publice Nowej", "Tekstach Drugich", "Twórczości". Współredagowała książkę Literatura polska wobec Zagłady (Warszawa 2000).
Od kwietnia 2010 r. Dyrektor do Spraw Ogólnych w Instytucie Badań Literackich.