Jacek Leociak

Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, jest kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Holokaustu IBL PAN, członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, wchodzi w skład redakcji rocznika "Zagłada Żydów. Studia i materiały" wydawanego przez Centrum, prowadzi zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997, przekład angielski 2004) oraz (wspólnie z Barbarą Engelking) Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2001, przekład angielski 2009).